Bavak Security Group

Beschrijving van de opdracht
De organisatie (90 VTE) verder professionaliseren door het laten beheersen van de interne processen. Via een waarde-gerichte, op LEAN gebaseerde procesanalyse, naar een plan van aanpak voor een ‘data-driven’ change management plan en Agile implementatie van nieuwe processen. Strategische partner voor de executive team, uitvoering van verandertrajecten binnen de organisatie.

 

Eindresultaat
Het concrete eindresultaat is een organisatie die beter met elkaar samenwerkt. Er is meer overleg, dwarsverbanden tussen de verschillende business units zijn geïdentificeerd en samengevoegd voor betere coördinatie en afstemming. Hierdoor worden er in de calculatie en beheersing van projecten kosten (minimaal 10%) bespaard.

 

Klantbeoordeling