Over mij

Over Franco

Zelfstandige en stevige Agile leider. Leidt omvangrijke, complexe, multidisciplinaire projecten, programma’s en/of verandering tot succesvolle implementatie. Gericht op samenwerking met behoud van regie. Vastgelopen processen lostrekken met sensitiviteit, diplomatie en daadkracht.

 

Verbindingen leggen tussen mensen met oog voor de cultuur en persoonlijke kwaliteiten. Kennis van en ervaring in AGILE, SCRUM, LEAN, IPMA, PRINCE2 & MSP. Operationele, bestuurlijke en politieke ervaring. Redeneren vanuit een hands-on mentaliteit. Behalen van doelen, deadlines en het leveren van resultaten. Kerncompetenties: leiderschap, analytisch, daadkrachtig, resultaatgericht, empathisch, ondernemend, autonoom.

Quotes

Projectmanager verwerving a.i. Koninklijke Landmacht

2021-Heden

Projectmanager voor verwerving van land gebonden systemen, veelal Europese aanbestedingen.

Aansturing projectteam van minimaal 8 VTE.

Projecten volledig via Prince2 uitgevoerd.

Projectvolumes van 80.000 - 10.000.000 euro

Implementatiemanager Scrum methodiek Mediamere

2021-2021

Als implementatiemanager Scrum binnen de organisatie de Scrum methodiek ingevoerd, inclusief training van het personeel.

Projectmanager Proces Improvement Bavak Beveiiligingsgroep

2020-2021

Als Projectmanager Proces Improvement ben ik ingezet als eindverantwoordelijke voor het optimaliseren van de interne bedrijfsvoering van de organisatie (90 FTE). Via een waarde-gerichte, op LEAN gebaseerde procesanalyse naar een plan van aanpak voor een ‘data-driven’ change management plan en Agile implementatie van nieuwe processen. Verantwoordelijk voor de aspecten scope, tijd, risico’s en kwaliteit.

Business Change Manager Ministerie van Defensie

2017-2020

Als Business Change manager ingezet als (eind)verantwoordelijke of expert op diverse projecten met het doel de organisatie en de processen binnen de organisatie te optimaliseren en te professionaliseren. Leiden van grootschalige reorganisatietrajecten. Bij projecten verantwoordelijk voor aspecten scope, tijd, kosten, risico’s en kwaliteit.

Project manager Ministerie van Defensie

2015 - 2017

Als project manager binnen defensie ben ik ingezet als (eind)verantwoordelijke en/of leidinggevende op diverse projecten met het doel de organisatie te optimaliseren en te professionaliseren. Verantwoordelijk voor aspecten scope, tijd, kosten, risico’s en kwaliteit.

Diverse lijnmanagement functies Ministerie van Defensie

2000 - 2015

Business Unit Manager (110 FTE)
Unit Manager (64 FTE)
Unit Manager (35 FTE)
Unit Manager (32 FTE)
Crisismanager team (6 FTE)
Officier in Opleiding
Operationeel Medewerker

Over Franco

Zelfstandige en stevige Agile leider. Leidt omvangrijke, complexe, multidisciplinaire projecten, programma’s en/of verandering tot succesvolle implementatie. Gericht op samenwerking met behoud van regie. Vastgelopen processen lostrekken met sensitiviteit, diplomatie en daadkracht.

 

Verbindingen leggen tussen mensen met oog voor de cultuur en persoonlijke kwaliteiten. Kennis van en ervaring in AGILE, SCRUM, LEAN, IPMA, PRINCE2 & MSP. Operationele, bestuurlijke en politieke ervaring. Redeneren vanuit een hands-on mentaliteit. Behalen van doelen, deadlines en het leveren van resultaten. Kerncompetenties: leiderschap, analytisch, daadkrachtig, resultaatgericht, empathisch, ondernemend, autonoom.

Quotes

Implementatiemanager Scrum methodiek Mediamere

2021-2021

Als implementatiemanager Scrum binnen de organisatie de Scrum methodiek ingevoerd, inclusief training van het personeel.

Projectmanager Proces Improvement Bavak Beveiiligingsgroep

2020-2021

Als Projectmanager Proces Improvement ben ik ingezet als eindverantwoordelijke voor het optimaliseren van de interne bedrijfsvoering van de organisatie (90 FTE). Via een waarde-gerichte, op LEAN gebaseerde procesanalyse naar een plan van aanpak voor een ‘data-driven’ change management plan en Agile implementatie van nieuwe processen. Verantwoordelijk voor de aspecten scope, tijd, risico’s en kwaliteit.

Business Change Manager Ministerie van Defensie

2017-2020

Als Business Change manager ingezet als (eind)verantwoordelijke of expert op diverse projecten met het doel de organisatie en de processen binnen de organisatie te optimaliseren en te professionaliseren. Leiden van grootschalige reorganisatietrajecten. Bij projecten verantwoordelijk voor aspecten scope, tijd, kosten, risico’s en kwaliteit.

Project manager Ministerie van Defensie

2015 - 2017

Als project manager binnen defensie ben ik ingezet als (eind)verantwoordelijke en/of leidinggevende op diverse projecten met het doel de organisatie te optimaliseren en te professionaliseren. Verantwoordelijk voor aspecten scope, tijd, kosten, risico’s en kwaliteit.

Diverse lijnmanagement functies Ministerie van Defensie

2000 - 2015

Business Unit Manager (110 FTE), Crisismanager specialistisch team, Unit manager opleidingscoördinatie (35 FTE), Unit Manager (64 FTE), Officier in Opleiding, Operationeel Medewerker.